All news economics Remittances from zarobites exceed $6 billion in six months - NBU

Remittances from zarobites exceed $6 billion in six months - NBU

Według wstępnych danych, wielkość prywatnych przekazów pieniężnych za pośrednictwem tradycyjnych i nieformalnych kanałów na Ukrainę z zagranicy w pierwszej połowie 2021 roku wyniosła 6,21 mld USD (w ekwiwalencie), czyli o 15,9% więcej niż w tym samym okresie 2020 roku (5,36 mld USD). Poinformowała o tym służba prasowa Narodowego Banku Ukrainy (NBU). Jednocześnie wielkość prywatnych transferów za pośrednictwem wszystkich kanałów z Ukrainy za granicę w pierwszej połowie roku szacuje się na 482 mln dolarów, z czego około 60% zostało wysłanych za pośrednictwem systemów transferów pieniężnych. Jak poinformowano, Narodowy Bank przewiduje, że w 2021 roku wielkość przekazów pieniężnych od pracowników migrujących na Ukrainie wzrośnie do 13,3 mld dolarów. Przypomnijmy, że w 2020 roku wartość przekazów wzrosła do rekordowego poziomu 12,1 mld dolarów, co oznacza wzrost o 1,7% lub 0,2 mld dolarów w stosunku do 2019 roku, zgodnie z obliczeniami Narodowego Banku. Według NBU, przekazy pracowników migrujących na Ukrainę wyniosły 12,02 mld dolarów w 2019 roku, co oznacza wzrost o 8,2%, czyli 906 mln dolarów, w stosunku do tej samej liczby za 2018 rok. Źródło: https://biz.censor.net/n3285341